Status skoterleder


NamnStatusPrepareradDatum
Norra leden
HovärksledenTrampad20181204
Grillkåtantrampad20181211
Hångtjärnsleden
Åsvallsleden
UppvallsledenTrampad20181205
Strådalsledentrampad
70-skylten-Västvallen
20181211
Södra fjället
Nedre södra fjällettrampad20181210
Våffelstugsledentrampad20181210

1) Ej pistad med pistmaskin där myrarna under inte är genomfrusna och det finns risk att vi kör fast.


Skoterleder med namn.

Skoterleder med namn.