Status skoterleder


NamnStatusPrepareradDatum
Norra ledenpistad20190211
Hovärksledenpistad20190211
Grillkåtanpistad20190211
Hångtjärnsledenpistad20190211
Åsvallsledenpistad20190211
Uppvallsledenpistad20190211
Strådalsleden pistad20190211
Södra fjälletövre fjället20190211
Nedre södra fjälletpistad20190212
VåffelstugsledenPistad20190212

1) Ej pistad med pistmaskin där myrarna under inte är genomfrusna och det finns risk att vi kör fast.


Skoterleder med namn.

Skoterleder med namn.