Status skoterleder


NamnStatusPrepareradDatum
Norra ledenStängd
HovärksledenStängd
GrillkåtanStängd
HångtjärnsledenStängd
ÅsvallsledenStängd
UppvallsledenStängd
StrådalsledenStängd
Södra fjälletStängd
Nedre södra fjälletStängd
VåffelstugsledenStängd

1) Ej pistad med pistmaskin där myrarna under inte är genomfrusna och det finns risk att vi kör fast.


Skoterleder med namn.

Skoterleder med namn.