Skoterregler i Lofsdalen


Tänk på att i Lofsdalen så samsas skidåkare och skoteråkare. Hänsyn, uppsikt och respekt är en hederssak för alla skoteråkare i Lofsdalen då de kan skada andra och stör mer. All åkning på spår och leder sker på egen risk.

Endast körning på lederna är tillåten

Var vänlig och respektera att det endast är tillåtet att köra på de markerade lederna. Ingen åkning utanför led är tillåten hos oss i Lofsdalen.

Regler

Följande hastighetsbegränsningar och regler gäller på lederna i och runt Lofsdalen:

  • Förarbevis för snöskoter. Traktorkort eller körkort utfärdat före år 2000 gäller också (svensk lag).
  • Åldersgräns 16 år (svensk lag).
  • Högertrafik.
  • Högsta tillåtna hastighet är 70 km/tim (svensk lag).
  • Skidåkare och gående har ALLTID företräde, på leder liksom vid korsningar mellan skoterled och annan led eller väg (svensk lag).
  • Stopplikt gäller alltid för skoter som korsar allmänna vägar – oberoende om det finns stoppmärke eller inte (svensk lag).
  • Inga passagerare får sitta på skotern eller i släp när man korsar väg (svensk lag).
  • Var extra uppmärksam på kvällarna, då pistmaskinen preparerar lederna. Pistmaskinen tar upp hela bredden på skoterleden.
  • Undvik att köra hårt på lederna på kvällen när lederna är nypreparerade. Snön behöver sätta sig och frysa ihop.
  • Trimpipor är absolut förbjudna i Lofsdalen. Överträdelser polisanmäls.

Positiv eller negativ information?

När det finns så mycket positivt att säga om skoterkörning och friheten i Lofsdalsfjällen, varför då behöva komma med så många “pekpinnar” och synpunkter på vad man inte får göra? De allra flesta skoterförare är ju ansvarsfulla och skötsamma personer så därför borde det räcka med att föra fram det positiva. Ändå är ju förhållandena sådana att vi behöver ha kunskap om regler och föreskrifter och tänka på att göra vad vi kan för att alla ska trivas i fjällvärlden. Följ reglerna och undvik att störa onödigtvis, visa all den hänsyn mot andra som gör samvaron trivsam. Kanske kan några negativa påpekanden ändå ha sitt berättigande i vår strävan att få en säker skotertrafik där vi också hjälps åt att bevara lederna i så gott skick det nu är möjligt.

Ditt ansvar som skoterförare

Oavsett vilket fordon du kör har du som förare det huvudsakliga ansvaret rent juridiskt. Att anpassa farten så att du hinner få stopp inom ditt siktfält är grundläggande, men kör inte fortare än att du kan hålla till höger på leden vid kurvor och krön så att du klarar mötande fordon som dyker upp.

Skoteråkning ingår inte i allemansrätten

Snöskoteråkning ingår inte i allemansrätten. Ändå är friheten att köra snöskoter i naturen större i Sverige än i något annat land i Norden. Den friheten måste vi värna om genom att använda snöskotern på ett ansvarsfullt sätt.

Skoter i längdskidspåren

Trots tydliga förbudsskyltar sker det dagligen att skoterförare ignorerar bestämmelserna och kör skoter i längdskidspåren. Tänk om vi alla kunde hjälpas åt att beivra sådant, ta gärna ett samtal med den du ser som inte förstår bättre eller helt enkelt struntar i bestämmelserna.