Status skoterleder


NamnStatusPrepareradDatum
Norra ledenÖPPENpistad 2018-02-22
HovärksledenÖPPENpistad2018-02-22
GrillkåtanÖPPENpistad 2018-02-22
HångtjärnsledenÖPPENpistad2018-02-22
ÅsvallsledenÖPPENpistad2018-02-22
UppvallsledenÖPPENpistad2018-02-22
StrådalsledenÖPPENpistad 2018-02-22
Södra fjälletÖPPENpistad2018-02-22
Nedre södra fjälletÖPPENpistad2018-02-22
VåffelstugsledenÖPPENpistad2018-02-22

1) Ej pistad med pistmaskin där myrarna under inte är genomfrusna och det finns risk att vi kör fast.


Skoterleder med namn.

Skoterleder med namn.