Status skoterleder


NamnStatusPrepareradDatum
Norra ledenÖPPENpistad 2018-04-07
HovärksledenÖPPENpistad2018-04-07
GrillkåtanÖPPENpistad 2018-04-05
HångtjärnsledenÖPPENpistad2018-04-07
ÅsvallsledenÖPPENpistad2018-04-06
UppvallsledenÖPPENpistad2018-04-07
StrådalsledenÖPPENpistad 2018-04-06
Södra fjälletÖPPENpistad2018-04-07
Nedre södra fjälletÖPPENpistad2018-04-07
VåffelstugsledenÖPPENpistad2018-04-07

1) Ej pistad med pistmaskin där myrarna under inte är genomfrusna och det finns risk att vi kör fast.


Skoterleder med namn.

Skoterleder med namn.