Status skidspår


NamnStatusPrepareradSpårtypDatum
Övre Strådalsledenöppenpistadklassisk/skate2017-02-22
Petterssonspåretöppenpistadklassisk/skate2017-02-22
Hovärksspåretöppenpistadklassisk/skate2017-02-22
Solstickaren (mellan Solgropen och nedre Hovärksspåret).öppenpistadklassisk/skate2017-02-22
Nedre Strådalsledenöppenpistadklassisk/skate2017-02-22
Byspåretöppenpistadklassisk/skate2017-02-22
Elljusspåretöppenpistadklassisk/skate2017-02-22
Östanöppenpistadklassisk/skate2017-02-20
Sömlingshågna runtÖppenspåradklassisk2017-02-20
Lusse-Pilgrimsledenöppen/Lusseleden
Pilgrimsleden pistad 21/2
pistadklassisk/skate2017-02-21